elektriciteitsstoring

Een slechte aarding, geen meetklem

De aarding van een oudere elektrische installatie is vaak niet “meer” voldoende om onze huidige levensstandaard te beveiligen. We gebruiken nu immers veel meer toestellen dan vroeger. Hierom kan je het best jouw oude aarding laten vervangen door een nieuwe zwaardere aarding. Ook dient er een meetklem aanwezig te zijn. Enkel met deze meetklem kan de keurder de weerstand van de aarding meten. De spreidingsweerstand van de aarding mag maximaal 30 ohm bedragen, als deze waarde overschreden wordt, dient u extra aardingspennen te voorzien.

Stopcontacten zonder aarding

Met een niet-geaard stopcontact brengt u de veiligheid van heel uw elektrische installatie in gevaar. Kortsluitingen in elektrische apparaten kunnen leiden tot elektrocutie of zelfs brand. Laat deze vervangen door stopcontacten met aarding én kinderveiligheid. De aardingspen van het stopcontact moet aangesloten worden op de geel/groene aardingsdraad en op de aarding van je elektrische installatie.

Ontbrekende elektriciteitsschema’s

Voor uzelf en uw gezin is het handig om schema’s van je elektrische installatie te hebben. Zo weet u waarvoor een automaat dient, indien deze uitvalt. Daarnaast hebt u een eendraadschema en/of  situatieschema nodig om uw elektrische installatie te laten goedkeuren. Indien u dit niet kunt voorleggen aan de keurder, dan vermeld hij dit in het keuringsverslag en keurt hij de elektrische installatie af.

De installatie komt niet “meer” overeen met de schema’s

Is er in al die jaren al wat gesleuteld aan uw elektrische installatie? Dan zullen uw elektriciteitsschema’s ook niet meer kloppen. In de verdeelkast moeten alle stroomkringen of automaten een naam krijgen, welke ook in de elektriciteitsschema’s staan. Ook de organisatie van de verdeelkast moet overeenkomen met de schema’s.

Slechte bekabeling

Heeft u de kleuren van de aders gerespecteerd en is er een geel/groene aardingsdraad aanwezig? Bij oude elektriciteitsdraden is dit vaak niet het geval. Ook de isolatie van de oude kabels laat het soms afweten. Als uw installatie volledig in orde is, merkt u dit onmiddellijk. Bij een probleem valt dan of een automaat of de differentieelschakelaar uit, zonder beveiliging brengt u niet alleen de aangesloten apparaten in gevaar maar ook uzelf.

Herstelde zekeringen met koperen draad

Een zekering herstellen met koperen draad is geen goed idee. Bij kortsluiting of overbelasting schakelt deze zekering uw elektrische installatie niet uit. Hierdoor krijgt u brand als gevolg. U kan het best verouderde zekeringen vervangen door nieuwe, automatische smeltbeveiligingen.

Geen hoofddifferentieelschakelaar

Een diferentieelschakelaar beveiligt u tegen elektrocutie. Daarnaast zorgt het ervoor dat eventuele verliesstromen niet blijven vloeien. Een standaard installatie bestaat uit een hoofddiferentieelschakelaar van 300mA en een bijkomende of een hulp-diferentieelschakelaar van 30mA

Te veel stopcontacten op 1 stroomkring

Om een conform en positief verslag te krijgen van de keurder, mag u maximaal 8 enkelvoudige of meervoudige stopcontacten op één stroomkring plaatsen. Voor uzelf zorgt u ook best voor een logisch verloop van de stopcontacten kring.

Een ouderwetse messchakelaar of trekschakelaar

Op oudere verdeelborden vindt u vaak nog een messchakelaar of trekschakelaar met een marmeren behuizing rond terug. Voor het gevaar op elektrocutie door rechtstreekse aanraking moet u deze volledig laten vervangen door een nieuwe verdeelkast met last- of hoofdschakelaar.